Verzekering

Dierenfysiotherapie en hydrotherapie worden door meerdere verzekeringen vergoed. Kijk voor een eventuele vergoeding uw verzekeringspapieren na.

— 
 
 
 
Indien de klachten van het dier door toedoen van een ander zijn ontstaan, kunnen de kosten van behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vallen onder de dekking van de WA-verzekering van de veroorzaker.
— 
 
Behandelingen van een werk- en waakhond zijn mogelijk belastingtechnisch een aftrekpost.
— 
 
 
 
De meeste maatschappijen vergoeden dierfysiotherapie en hydrotherapie alleen wanneer behandeling plaats vindt op verwijzing van een dierenarts en de betreffende dierenfysiotherapeut praktiserend lid is van de NVFD.
Facebook Send mail