Wat is dierenfysiotherapie?

Fysiotherapie is het toepassen van fysische prikkels (massage, oefentherapie, bewegingstherapie en fysiothechniek) om stoornissen te genezen, begeleiden, verbeteren en/of te voorkomen.

In een gezond lichaam zijn alle onderdelen met elkaar in evenwicht en functioneren deze probleemloos. Bij een tijdelijke of blijvende stoornis (die gelegen is in het, zoals wij het noemen, 'houdings- en bewegingsapparaat') kunnen wij door middel van fysiotherapie hier invloed op uit oefenen.

NVFD

De meeste dierfysiotherapeuten in Nederland zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD). Ook de Praktijk voor Dierenfysiotherapie Marijke Hegemans is lid van deze vereniging.

NVFD
Facebook Send mail